INVENTARIZACIJA FLORE I KARTIRANJE STANIŠTA ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA BARAĆEVE ŠPILJE 2022

U proljeće, ljeto i jesen  2022. godine (od veljače do rujna) na području Značajnog krajobraza nastavljena su istraživanja flore i staništa koja se provode od 2019. godine. Floristička istraživanja provedena su standardnom metodom kartiranja flore upotrebom srednjoeuropske mreže za kartiranje MTB 64, gdje svaki nalaz ima preciznost od cca 2,1 km2 (Nikolić 2006.). Više