Upravljanje Značajnim krajobrazom Baraćeve špilje i Ekološkom mrežom Natura 2000 unutar granica Općine Rakovica je u nadležnosti ove javne ustanove.

Uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2019. godine  pristupiti će se izradi PLANA UPRAVLJANJA za ZK Baraćeve špilje i Natura 2000 područja unutar Općine Rakovica u sklopu projekta: „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”

Provedbu projekta planira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu kroz Operativni program konkurentnosti i kohezije 2014.-2020., investicijski prioritet 6iii .

Cilj projekta je uspostaviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 gdje će se razviti i provesti primjenjivi i učinkoviti mehanizmi upravljanja.