Edukacija je, uz zaštitu i promicanje vrijednosti značajnog krajobraza, jedna od temeljnih odrednica naše ustanove.

Foto: Denis Stošić

Svijest o važnosti zaštite prirode i okoliša treba graditi kod najmlađih posjetitelja jer su oni najbolji promotori pozitivnih ekoloških poruka u svojoj užoj i široj okolini. Edukativni programi obuhvaćaju predavanja, radionice, terensku nastavu i sportske aktivnosti, a sadržajno i metodski prilagođeni su različitim uzrastima djece.

Foto: Denis Stošić
Foto: Denis Stošić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teme se odnose na biološku raznolikost, arheološke značajke, paleontološke nalaze, georaznolikost, speleologiju, šišmiše i zaštitu prirode. Programe edukacije provode djelatnici Javne ustanove i vanjski stručni suradnici ustanove u dogovoru s odgojiteljima, učiteljima ili profesorima. Programi se održavaju tijekom čitave godine, većinom na otvorenom. Preporučamo da svakako dođete na redovite radionice u sklopu Noći šišmiša kada su besplatne. Radionice, za koje se treba najaviti, traju jedan sat a preporučena veličina skupine je 25 učenika. Ukoliko je skupina veća, dijeli se na manje grupe.

Foto: Slavko Bionda
Foto: Denis Stošić
Foto: Denis Stošić