URED RAVNATELJA

Tihana Oštrina, mag. oec.

Ravnateljica

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Anamarija Bićanić, bacc. oec.

Voditeljica odjela zajedničkih poslova

Marija Jandrić, bacc. admin. publ.

Stručni suradnik za pravne i opće poslove

Ivana Turkalj, bacc. oec.

Administrativni tajnik

David Sertić

Stručni suradnik - informatičar

ODJEL STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Irena Tomičić, mag. ing. silv.

Stručni savjetnik za planiranje i upravljanje zaštićenim područjem

Martina Rosandić Jagušt, mag. geogr.

Stručni savjetnik za planiranje i upravljanje zaštićenim područjem

Hrvoje Cvitanović, speleolog

Suradnik za vođenje depoa, speleološke dokumentacije i knjižnice

ODJEL NADZORA I ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Slaven Vuković, bacc. ing. agr.

Voditelj odjela nadzora i održavanja zaštićenih područja - glavni čuvar prirode

Jure Špehar

Radnik na održavanju

Renato Crnković

Pomoćni radnik na održavanju

Ante Marijanović

Pomoćni radnik na održavanju

ODJEL PROMOCIJE I POSJEĆIVANJA

Marina Magdić, mag. oec.

Voditeljica odjela promocije i posjećivanja

Ivana Hodak, univ. bacc. oec.

Stručni suradnik za promociju i prodaju

Marija Mlađan Sekulić, univ. bacc. oec.

Stručni suradnik za ugostiteljstvo i trgovinu

Matko Bićanić

Konobar

Iva Cvetek

Konobar

Blanka Bićanić

Konobar

Andrija Pavlić

Edukator

Filip Špehar

Edukator

Kristina Majetić, bacc. oec.

Stručni vodič

Ante Mlađen

Stručni vodič

Luka Sabljak

Stručni vodič

Marko Luketić

Stručni vodič

Sara Obajdin, bacc. ing. traff.

Stručni vodič

Katarina Vidoš

Stručni vodič

Barbara Vuković

Stručni vodič

Antonijo Cindrić

Stručni vodič

Danijel Brajdić

Suradnik za tehničke poslove i održavanje

Snježana Crnković

Spremačica

Jadranka Blanuša

Spremačica