Javna ustanova Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Baraćeve špilje/Barac caves na mrežnom mjestu www.baraceve-spilje.hr i www.barac-caves.com.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.baraceve-spilje.hr i www.barac-caves.com

Na mrežnoj stranici www.baraceve-spilje.hr i www.barac-caves.com dostupan je Omoguru  (eng. Widget) čijom implementacijom je omogućeno:

 • jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) mrežne stranice i samim time jednostavniju navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta
 • jednostavno mijenjanje vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom
 • postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira
 • prikaz stanice u negativ kontrastima
 • isticanje poveznica na web stranici
 • monokromatski prikaz za osobe koje ne raspoznaju boje

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene s Zakonom.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
 • veći dio fotografija i/ili netekstualnih sadržaja koristi se samo za vizualno oblikovanje, nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst)
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xlsx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • postoje poveznice koje se ne otvaraju u istom prozoru

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 3. siječnja 2022., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Izjava je zadnji put preispitana 31. svibnja 2024. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice mogu se uputiti:

 • elektroničkom poštom: info@baraceve-spilje.hr
 • poštom na adresu: Javna ustanova Baraćeve špilje, Nova Kršlja 47A, 47245 Rakovica

Ustanova je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljstva odgovorom Javne ustanove na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

 • na broj telefona: +385 1 2099 120
 • putem adrese elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb