Šire područje Baraćevih špilja, površine 5,19 km², bogato je prirodnim podzemnim objektima kao i cijeli krajobraz općine Rakovica u kojoj se to područje nalazi. Istraživanja i dokumentiranja rakovičkog podzemlja od strane brojnih znanstvenika i speleoloških udruga traju već dugi niz godina.

Centar podzemne baštine - Speleon, jedinstven je od samog nastanka. Izgradnja centra temelji se na četiri elaborata/stručne podloge iz područja prirodoslovnih znanosti. Likovni postav i arhitektura samog centra prilagođena je upravo stručnim podlogama.

Stručne podloge

posjetiteljskog Centra podzemne baštine - Speleon

Geologija

dr. sc. Neven Bočić

Arheologija

dipl. arheolog Krešimir Raguž

Paleontologija

dr. sc. Kazimir Miculinić

Speleologija

speleolog Hrvoje Cvitanović

Geologija

Geologija i geomorfologija uvodna su cjelina u izložbeni postav. Njeni osnovni ciljevi su približiti posjetiteljima uvjete i procese stvaranja krškog reljefa na površini i u podzemlju, s naglaskom na špilje i jame, upoznati posjetitelje s nastankom reljefa i speleoloških objekata na primjeru Baraćevih špilja.

U sklopu cjeline predstavljaju se morfologija, speleogeneza i ostali pojmovi vezani uz Baraćeve špilje. Pojašnjavaju se vrste stijena prema geološkoj starosti, donose se geomorfološke činjenice o lokalitetu te animirani prikaz nastanka Baraćevih špilja, ali i nekih standardnih špiljskih elemenata (sige - stalaktiti/stalagmiti, pizoliti - špiljski biseri, Katedrala i slično).

Arheologija

Prezentacija arheološke zbirke i tematike sastojati će se od prezentacije utvrđenih pećina na Rakovičkom području te pokretnih nalaza iz istih. Jedan od zanimljivih pokretnih nalaza je ostatak jedinog sačuvanog drvenog luka iz srednjeg/ranog novog vijeka u Hrvatskoj, pronađen upravo u Gornjoj Baraćevoj špilji.

Pored srednjevjekovnih nalaza koji nam govore o burnoj prošlosti ovoga područja, u Gornjoj Baraćevoj špilji pronađeni su i tragovi željeznog doba, odnosno brončana narukvica koja datira iz 8. stoljeća prije nove ere.

Uz izložbeni postav, u Centru će se nalaziti i depo, koji će za razliku od prostorija iste namjene biti otvoren za sve posjetitelje, a u njemu će biti skladišteni nalazi koji neće sačinjavati dio stalnog postava.

brončana narukvica

Paleontologija

Cjelina "Gornja Baraćeva špilja" odnosi se na interpretaciju najinteresantnijeg paleontološkog nalaza na lokalitetu - kostiju zvijeri pleistocena koje su pronađene u Gornjoj Baraćevoj špilji. Na ovom mjestu rekonstruirat će se kosturi špiljskog medvjeda i lava, nosoroga i jelena, te će se o njima ispričati priča kroz multimedijalne prikaze i ostale inovativne i interaktivne elemente postava.
U Gornjoj Baraćevoj špilji pronađeni su brojni nalazi čija je starost veća od 50 000 godina, poput: špiljskog medvjeda (lat. Ursus spelaeus), špiljskog lava (lat. Panthera spelaea), špiljske hijene (lat. Crocuta spelaea), leoparda (lat. Panthera pardus), nosoroga – vunasti ili merkijev, stepskog bizona/pragoveda.

Speleologija

U cjelini speleologije posjetiteljima će se pomoću grafičkih legendi i multitouch ekrana prikazati speleoarheologija, namjena špilja u ljudskoj povijesti te presjek istraživanja u Gornjoj Baraćevoj špilji. Unutar centra nalazit će se i osjetilna komora, čija je svrha omogućiti posjetiteljima doživljaj, odnosno osjećaj špilje i špiljskih uvjeta na samoj površini Zemlje.

izložbeni postav speleologije

Uvod u projekt

Posjetiteljski centar podzemne baštine Speleon projekt je koji će posjetiteljima interpretirati baštinu iz područja prirodoslovnih znanosti. Jedna od glavnih uloga ovog projekta je razviti svijest o očuvanju prirode i važnosti održive interakcije čovjeka i prirode kod budućih posjetitelja centra.

Pročitaj više

Osnovni podaci o projektu

NAZIV: Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje

FOND: Konkurentnost i kohezija, oznaka: KK.06.1.2.02

VRIJEDNOST: 19.908.960,00 kn + PDV

Pročitaj više

Unutrašnjost objekta

Zgrada Centra podzemne baštine Speleon prostire se na 1200 m², od čega je 850 m² objekta namijenjeno za izložbu stalnog postava koji prezentira prirodnu i kulturnu baštinu područja kroz četiri teme – speleologija, geologija, arheologija i paleontologija.

 

Pročitaj više

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda konkurentnost i kohezija. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Baraćeve špilje.