Na 21. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održane 29. ožujka 2016. godine u Karlovcu, šire područje Baraćevih špilja proglašeno je trajno zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz.

 

Značajni krajobraz obuhvaća površinu od 5,19 km2 te predstavlja prvo i zasad jedino zaštićeno područje u općini Rakovica, izuzev područja Ekološke mreže Natura 2000. Prostire se kroz tri naselja: Nova Kršlja, Stara Kršlja i Grabovac Drežnički. Zbog geografskog položaja, klimatskih prilika te duge povijesti čovjekovog utjecaja ovaj je prostor bogat geospeleološkim, geomorfološkim, paleontološkim, biološkim i krajobraznim vrijedostima.

 

Cilj zaštite je očuvati geomorfološke i geospeleološke vrijednosti krškog područja, mozaični krajobraz prirodnih i doprirodnih staništa kao i s njime povezanu bioraznolikost.

 

Vrednovanjem je utvrđeno da su na području značajnog krajobraza Baraćeve špilje razvijeni raznoliki reljefni tipovi i oblici sa prevladavajućim krškim reljefom. Podzemno se prostiru speleološki objekti sa sigama, pleistocenskim fosilnim ostacima i endemskom špiljskom faunom te arheološkim nalazima. Cijelo područje uključuje rijetke i ugrožene tipove staništa te uz njih vezane ugrožene i strogo zaštićene vrste.

 

Očuvana priroda jedan je od najvećih resursa naše zemlje i naša velika prednost, a ujedno i odgovornost da taj vrijedan resurs stavimo u funkciju održivog razvoja!