SPELEON - Centar podzemne baštine

Posjetiteljski centar podzemne baštine Speleon projekt je koji će posjetiteljima interpretirati teme prirodne baštine. Interpretirati će ih na primjeru lokalnih speleoloških objekata koji se nalaze u Značajnom krajobrazu Baraćeve špilje i onih koji su dio mreže Natura 2000 na području općine Rakovica. Jedna od glavnih uloga ovog projekta je, kroz edukaciju i bogato multimedijalno iskustvo, razviti svijest o očuvanju prirode i važnosti održive interakcije čovjeka i prirode kod budućih posjetitelja centra. Uspostava posjetiteljskog centra na temu Baraćevih špilja prilika je za sveobuhvatniji razvoj rakovičkog kraja, te dodatnu valorizaciju lokaliteta Baraćeve špilje kao atraktivnog, ali nedovoljno poznatog prirodnog bisera Like.
U zgradi kružnog oblika od 1200m² smjestila se multimedijalna dvorana, stalni postav izložbe, dječja igraonica, speleo-dokumentacijska knjižnica, depo, uredi, atrij te ugostiteljski sadržaj i suvenirnica. Cijeli će objekt unaprijediti infrastrukturu i omogućiti jedinstven, inovativan i privlačan prikaz kulturnih i prirodnih vrijednosti lokaliteta za sve posjetitelje, uključujući i one s posebnim potrebama. Stalni postav izložbe popraćen je suvremenim, multimedijalnim modelima interpretacije kao što su maketarski prikazi, lcd ekrani, smartglass, replike, animacije, multitouch ekrani, osjetilne komore te atrij s hiperrealističnim replikama životinja.

Predviđeno vrijeme završetka provedbe projekta je 31.01.2023. godine.

Osnovni podaci o projektu

NAZIV: Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje
FOND: Konkurentnost i kohezija, oznaka: KK.06.1.2.02
VRIJEDNOST: 19.908.960,00 kn + PDV

 

Pročitaj više

Unutrašnjost objekta

Zgrada Centra podzemne baštine Speleon prostire se na 1200 m², od čega je 850 m² objekta namijenjeno za izložbu stalnog postava koji prezentira prirodnu i kulturnu baštinu područja kroz četiri teme – speleologija, geologija, arheologija i paleontologija.

 

Pročitaj više

Stručna podloga

Izgradnja centra temelji se na četiri stručne podloge iz područja prirodoslovnih znanosti. Likovni postav i arhitektura samog centra prilagođena je upravo stručnim podlogama.

 

Pročitaj više

Cilj

Održivo korištenje prirodne baštine značajnog krajobraza Baraćeve špilje s ciljem doprinosa održivom društveno – gospodarskom razvoju općine Rakovica i Karlovačke županije

Misija

Povećanje posjećenosti Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, te usmjerenost na razvijanje javne svijesti o važnosti kulturne i prirodne baštine

Vizija

Postati jedinstvena, atraktivna i prepoznatljiva turistička destinacija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda konkurentnost i kohezija. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Baraćeve špilje.

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.