UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 i 15/18), članka 39. Statuta Općine Rakovica, načelnik Općine Rakovica donio je 06. listopada 2017. godine Odluku o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, kako slijedi:

Darka Spudić, dipl.ing.biol.
Nikola Magdić, mag.ing.silv.
Zoran Luketić bacc.oecc.
Sanjin Mihelić, dipl. arheolog
Nenad Bogović, dipl.iur

USTROJSTVO

Ravnateljica: Tihana Oštrina, struč.spec.oec, MBA. E-mail: ravnatelj@baraceve-spilje.hr

Voditeljica odjela zajedničkih poslova: Marina Magdić, mag.oec. E-mail: info@baraceve-spilje.hr

Čuvar prirode: Slaven Vuković, bacc.ing.agr. E-mail: slavukov@gmail.com

Stručna suradnica za računovodstvo i financije: Anamarija Bićanić, bacc.oec. E-mail: info@baraceve-spilje.hr