"Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje"

Općenito

Poziv: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Razdoblje provedbe: 15.12.2016. – 31.01.2023. godine

Nositelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Partner: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Sredstva

Fond: Konkurentnost i kohezija, oznaka: KK.06.1.2.02

Vrijednost: 19.908.960,00 kn + PDV

Bespovratna sredstva EU: 16.922.616,00 kn (intenzitet potpore 85%)

Učešće partnera: 15%

Projektni tim

Voditelj: Tihana Oštrina, Javna ustanova Baraćeve špilje

Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Vanjski stručnjak ing. građ. - Ivan Vozila

Vanjski stručnjak - javna nabava: Ines Prgin

Vanjski stručnjak - računovodstvo EU: Đurđica Ćušić

Vanjski stručnjak - revizija: Sanda Bižić

Vanjski stručnjak - paleontologija: Kazimir Miculinić

Vanjski stručnjak - arheologija: Krešimir Raguž

Vanjski stručnjak - speleologija: Hrvoje Cvitanović

Vanjski stručnjak - geologija: Neven Bočić

Kratki opis projekta

Projektom "Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje" u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ osigurava se izvršenje aktivnosti uspostave posjetiteljskog centra na temu prirodnih i kulturnih vrijednosti značajnog krajobraza Baraćeve špilje, koji će pružiti sveobuhvatniji razvoj rakovičkog kraja te dodatnu valorizaciju lokaliteta Baraćeve špilje. Kroz projekt će se financirati rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti, troškovi izgradnje i opremanja unutrašnjeg i vanjskog postava posjetiteljskog centra, izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, izrada studije za razvoj zajedničkih programa za posjetitelje NP Plitvička jezera i JU Baraćeve špilje, troškovi edukacije i interpretacije te promicanje vidljivosti.

Ciljevi projekta

Unaprijediti infrastrukturu za posjetitelje

 Ostvariti jedinstvenu, inovativnu i atraktivnu prezentaciju kulturnih i prirodnih vrijednosti lokaliteta Baraćeve špilje za sve posjetitelje, uključujući i one s posebnim potrebama

Stvoriti suvremenu infrastrukturu za održavanje raznovrsnih edukativnih i rekreativnih aktivnosti te srodnih dodanih vrijednosti

Upotreba suvremene tehnologije za kreiranje doživljaja i interpretaciju prirodne i kulturne baštine

Poticati kod lokalnog stanovništva i posjetitelja interes za kulturu i prirodu

Razviti svijest o očuvanju prirode i važnosti održive interakcije čovjeka i prirode

Uvod u projekt

Posjetiteljski centar podzemne baštine Speleon projekt je koji će posjetiteljima interpretirati baštinu iz područja prirodoslovnih znanosti. Jedna od glavnih uloga ovog projekta je razviti svijest o očuvanju prirode i važnosti održive interakcije čovjeka i prirode kod budućih posjetitelja centra.

Pročitaj više

Unutrašnjost objekta

Zgrada Centra podzemne baštine Speleon prostire se na 1200 m², od čega je 850 m² objekta namijenjeno za izložbu stalnog postava koji prezentira prirodnu i kulturnu baštinu područja kroz četiri teme – speleologija, geologija, arheologija i paleontologija.

 

Pročitaj više

Stručna podloga

Izgradnja centra temelji se na četiri stručne podloge iz područja prirodoslovnih znanosti. Likovni postav i arhitektura samog centra prilagođena je upravo stručnim podlogama.

 

Pročitaj više

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda konkurentnost i kohezija. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Baraćeve špilje.

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.