Paleontološke značajke

 

U sklopu arheoloških iskapanja još od kraja 19. st., u Gornjoj Baraćevoj špilji zabilježene su mnogobrojne kosti. Istraživanjem u 2013. godini, ustanovljena je iznimna zanimljivost i raznovrsnost paleontoloških nalaza. Prilikom istraživanja izvađena je veća količina životinjskih ostataka pleistocenske starosti. Ustanovljene su sljedeće vrste ili skupine: špiljski medvjed, špiljski lav, vuk, lisica / polarna lisica, divlja mačka, zec / alpski zec, konj, pragovedo/bizon, nosorog, hijena, jelen, srna, divlja svinja te mikrosisavci, ptice i žabe. Najzastupljeniji su ostaci izumrlog špiljskog medvjeda, a do sada je ustanovljeno više od 30 jedinki. Znatno rjeđa vrsta na pleistocenskim lokalitetima je špiljski lav, čiji pronalasci brojnošću premašuju veći dio nalazišta špiljskog lava u Hrvatskoj.

Autor: H.Cvitanović
Foto: H.Cvitanović
Foto: H.Cvitanović – Nosorog
Foto H.Cvitanović- Špiljski medvjed
Foto: H.Cvitanović- Špiljski lav

Pronalasci ostataka vuka su značajni jer upućuju na njihovo aktivno korištenje Gornje Baraćeve špilje tijekom pleistocena, a ustanovljene su 4 jedinke. Zanimljiv je i nalaz kosti pragoveda ili bizona, koji je za razliku od svih ostalih nalaza, sakupljen na drugoj lokaciji unutar špilje. Sve navedeno upućuje na paleontološki vrlo značajan lokalitet, a provedena kratka iskopavanja u špilji dala su iznimne rezultate i pokazala veliki potencijal za daljnja istraživanja.

Foto: H.Cvitanović

Ova ustanova redovito sudjeluje u organizaciji arheoloških i paleontoloških istraživanja te podupire valorizaciju područja i nalaza. U skoroj budućnosti najznačajniji nalazi biti će prezentirani i interpretirani u Posjetiteljskom centru Kuća špilje.