PROTOKOL ZA SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE

 

Ishođenje dopuštenja za snimanje i fotografiranje na području Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

 

PROTOKOL

 1. Zahtjev za snimanje i/ili fotografiranje na području kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (područje Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, područja u Natura 2000 mreži koja se nalaze unutar općine Rakovica i svi speleološki objekti koji se nalaze unutar općine Rakovica).

Tražitelj je dužan podnijeti Zahtjev najkasnije 15 dana prije početka snimanja i/ili fotografiranja. Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

 1. Puni naziv, adresu i kontakt odgovorne fizičke ili pravne osobe koja planira snimanje i/ili fotografiranje
 2. Razlog i cilj snimanja
 3. Sažetak scenarija
 4. Popis osoba u timu (ime i prezime, OIB ili broj putovnice)
 5. Planirani datum dolaska i vrijeme snimanja i/ili fotografiranja
 6. Datum i potpis odgovorne osobe

 

Zahtjev se može poslati poštom na adresu „Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica“ Nova Kršlja bb, 47245 Rakovica ili elektronskom poštom na adresu: ravnatelj@baraceve-spilje.hr

 

 1. Dopuštenje – Sukladno Zakonu o zaštiti prirode dopuštenje za snimanje i/ili fotografiranje izdaje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica. Dopuštenje se izdaje i vrijedi u okviru navedenog vremenskog razdoblja, s tim da se može ograničiti i skratiti ukoliko Stručna služba procijeni da traženi vremenski okvir za realizaciju projekta nije realan. Dopuštenje može biti i poništeno, a snimanje i/ili fotografiranje prekinuto ukoliko tražitelj ne poštuje uvjete propisane dopuštenjem.

Dopuštenje se dostavlja preporučenom pošiljkom ili se uručuje tražitelju na području Javne ustanove pri čemu tražitelj vlastoručno potpisuje primitak dopuštenja. Svojim potpisom tražitelj prihvaća zadane i propisane uvjete.

 

 1. Uvjeti– Sukladno članku 113. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 i 15/18) na području Javne ustanove dopušta se snimanje i/ili fotografiranje ukoliko se time ne ugrožava izvornost prirode i ne utječe na prirodne procese. Uvjeti koji se propisuju dopuštenjem su:
  1. Kretanje na području Javne ustanove dozvoljeno je isključivo u pratnji čuvara prirode
  2. Prilikom snimanja i/ili fotografiranja nije dozvoljeno mijenjanje zatečenog stanja u zaštićenom području niti kretanje izvan označenih pješačkih staza
  3. Nije dozvoljeno branje biljaka, uznemiravanje životinja, narušavanje ekosustava unutar speleoloških objekata te dodirivanje i oštećivanje siga
  4. Nije dozvoljena uporaba navođenih letjelica za snimanje iz zraka
  5. Dopuštenje se daje na vremenski ograničeno razdoblje

Osim propisanih uvjeta tražitelj je dužan poštivati i ostala pravila propisana Zakonom o zaštiti prirode kao i Pravilnikom o unutarnjem redu Javne ustanove.

 

 1. Cjenik – komercijalno snimanje i/ili fotografiranje naplaćuje se prema važećem cjeniku:
Opis djelatnosti Cijena s PDV-om
Snimanje u Značajnom krajobrazu Baraćeve špilje u komercijalne svrhe –  dnevno 1.000,00 kn
Fotografiranje u Značajnom krajobrazu Baraćeve špilje u komercijalne svrhe –  dnevno 500,00, kn

 

Navedene cijene ne isključuju plaćanje ulaznice za Gornju Baraćevu špilju prema važećem cjeniku za ulaznice ukoliko se fotografiranje/snimanje odnosi na navedeni objekt.
Naknada za snimanje naplaćuje se unaprijed temeljem izdane ponude (predračuna) i plana snimanja i/ili fotografiranja navedenog u dopuštenju.

 

 1. Odbijanje zahtjeva– Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica zadržava pravo odbijanja zahtjeva. Zahtjev se uz obrazloženje odbija u pisanom obliku. Osnovni razlozi zbog kojih se zahtjev može odbiti su:
 1. Aktivnosti i metode snimanja i/ili fotografiranja mogu ugroziti dijelove zaštićene prirode ili narušiti prirodne procese (npr. upotreba navođenih letjelica, hodanje po sigovini, izgradnja konstrukcija koje mogu oštetiti neke prirodne dijelove, upotreba rasvjete velike snage i sl.).
 2. Snimanje promotivnih spotova
 3. Cilj snimanja nije u skladu niti je primjeren radu Javne ustanove kao zaštićenom prirodnom području (npr. snimanje filmova i video-filmova ili fotografija za potrebe promocije terenskih automobila ili lovačkih alata, erotskog sadržaja, akcijskog žanra, sadržaja vezanih za adrenalinske sportove, snimanje zabavnih sapunica ili emisija koje nemaju edukativni karakter i samim time bi mogao naštetiti ugledu Javne ustanove ili pak navesti gledatelja na pogrešan zaključak o primarnoj funkciji i važnosti zaštićenog područja).
 4. Ukoliko se zbog potreba snimanja i/ili fotografiranja mora djelomično ili u cijelosti zatvoriti posjetiteljski sustav u razdobljima povećanog intenziteta posjećivanja.
 5. Zahtjev nije pravovremeno podnesen.