Inventarizacija flore i kartiranje staništa Značajnog krajobraza Baraćeve špilje

U ljeto i jesen 2019. godine, naša javna ustanova, započela je u suradnji s Botaničkim odjelom Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, projekt florističkog istraživanja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje. Ciljevi projekta su provesti florističko istraživanje vaskularne flore-popisati biljne vrste, utvrditi endemične, rijetke, ugrožene, zaštićene te alohtone invazivne svojte i u konačnici izraditi detaljnu kartu staništa Značajnog krajobraza Baraćeve špilje. Provedba projekta trajat će do kraja 2020. godine, kako bi se pokrila cijela vegetacijska sezona. Kao konačni rezultat ovoga projekta proizašla bi stručna studija vezana za floru i staništa Značajnog krajobraza Baraćeve. O rezultatima ćemo izvijestiti nakon završetka projekta, kada je planirana i javna prezentacija, a fotografije sa terena donose nam Suzana Buzjak i Zorana Sedlar, koje provode ovaj projekt. Po svemu sudeći, kod nas je došlo proljeće!

Čvrsta šupaljka
Dvolisni procjepak

 

Plućnjak
Proljetni drijemovac

 

Šafran
Visibaba
Prethodna objava
OTVARAMO
Sljedeća objava
Natječaj za posao sezona 2020.