Javna ustanova Baraćeve špilje u tijeku je provođenja praćenja stanja potočnih rakova u slivu vodotoka Grabovac – Suvaja – Kršlja. U suradnji s dr. sc. Leopoldinom Dakić iz Javne ustanove Natura Viva provodimo drugo terensko istraživanje potočnih rakova na području općine Rakovica. Prvo istraživanje proveli smo 2021. godine.

Dr. sc. Leopoldina Dakić kao tijek istraživanja navodi: „Prvo smo odredili koji bi potoci bili potencijalno stanište, onda je slijedio terenski obilazak, obišli smo nekoliko potoka, kako 2021. tako i ove godine. Međutim ono što na karti izgleda kao potencijalno stanište na terenu vrlo često bude ili zaraslo ili presušeno sad u ljetnim mjesecima, tako da se potencijalni real suzio na nekoliko potoka. Sad smo na Suvaji. Suvaja ima hidrološki potencijal za stanište rakova te izvor špilju koja može biti sklonište za vrijeme ljetnih suša. Ima povoljne fizikalno kemijske uvjete. Voda nije zagađena, u dobrom je stanju, zato smo ove godine ponovno došli ispitat potok i na naše veliko iznenađenje i radost smo našli potočne rakove.“

Dosadašnji rezultati ukazali su na stabilnu populaciju, jer su već prilikom prvog dana istraživanja ulovljene čak četiri uzrasne kategorije: od ovogodišnjih mladunaca, prošlogodišnjih mladunaca i još tri raka različitih veličina do odrasle ženke. Dosadašnji rezultati ukazuju i na zdravu i vitalnu populaciju, jer na jedinkama nisu uočeni nametnici ili depigmentacija.

Riječ je o istraživanju potočnog raka – Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803), strogo zaštićena vrsta i ciljana je vrsta Europskih direktiva kao Natura 2000 vrsta. Nalaz ove vrste značajan je za Javnu ustanovu i našu općinu Rakovica, obzirom da je ista dobila naziv upravo po njima.

 

Foto: Patricia Rubčić

Prethodna objava
U POTRAZI ZA NEANDERTALCIMA
Sljedeća objava
DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA U SPELEONU – Centru podzemne baštine