Hibernacijom nazivamo stanje  usporenog metabolizma i mirovanja pojedinih životinja tijekom zime,  svima poznatije kao zimski san. U živoinje koje zimi miruju spada veliki broj ektotermnih organizama (npr. gmazovi) i određeni broj sisavaca (medvjed, vjeverica, puh). Prije zime, životinje sakupljaju hranu i skladište je u skrovištu ili nakupljaju rezerve masti u tijelu. Dobar dio životinja može se probuditi nekoliko puta tijekom zime, kao npr.medvjed, koji hibernira u brlogu ali kažemo da nema pravi zimski san već se lako budi, ovisno o vremenskim uvjetima. Trajanje zimskog sna je različito ovisno o vrsti životinje. Izuzetno je važno da se  životinje ne bude često (najbolje nikako) jer periodičko buđenje s posljedicom ponovnog zagrijavanja tijela značajno smanjuje ukupnu energetsku uštedu postignutu hibernacijom. Prilikom hibernacije tjelesne funkcije značajno se uspore i smanje. Disanje je slabo, otkucaji srca su usporeni. Broj otkucaja srca šišmiša može se spustiti na samo 2 do 3 u minuti.

Baraćeve špilje Gornja i Donja, stalno su stanište dvije vrste šišmiša, velikog i malog potkovnjaka, a kroz posljednjih nekoliko godina zabilježene su i jedinke drugih vrsta. Kako prilikom hibernacije jedinke koje imamo u Gornjoj Baraćevoj špilji borave najvećim dijelom u turističkom dijelu špije, sasvim je logično da kroz taj dio godine špilja bude zatvorena za posjećivanje. Preporuka za prebrojavanje jedinki ovih vrsta (na području središnje Europe) je u zimskom periodu, kada miruju (što olakšava prebrojavanje), te je utvrđeno, da je brojno stanje i rasprostranjenost jedinki u špilji jednaka unatrag nekoliko godina koliko traje sustavno prebrojavanje i može se reći da su mjere zaštite (neuznemiravanja šišmiša) uspješne. Svakako da klimatske promjene znatno utječu na životinje, pa je tako prije nekoliko godina zabilježeno buđenje gotovo svih jedinki u mjesecu ožujku, da bih u travnju, četiri vikenda za redom padao snijeg i temperatura, te su neke jedinke nažalost podlegle ranijem buđenju. Ne uznemiravajte životinje tijekom hibernacije, te na taj način također podržite očuvanje ekosustava.

 

 

 

 

 

 

Prethodna objava
HIBERNACIJA
Sljedeća objava
BARAĆ FORESST TRAIL 2019.