Tokom svibnja 2024. godine Javna ustanova provodila je terensko istraživanje potočnog raka (Austropotamobius torrentium) na području Značajnog krajobraza Baraćeve špilje. Navedeno istraživanje je nastavak na prošlogodišnje istraživanje kako bi se istražilo stanje populacije potočnog raka. Terensko istraživanje uključivalo je neškodljivu metodu istraživanja koja uključuje hvatanje rakova zamkama vršama i rukama te označavanje uhvaćenih jedinki i mjerenje ostalih parametara (težina, dužina) s ciljem utvrđivanja stanja populacije i edukacije javnosti u okviru aktivnosti Javne ustanove. U provođenju istraživanja sudjelovala je dr.sc. Leopoldina Dakić zajedno sa stručnom i čuvarskom službom Javne ustanove.

Kako bi educirali javnost o važnosti zaštite prirode u Republici Hrvatskoj kao i o važnosti očuvanja zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta među koje spada i potočni rak, Javna ustanova je zajedno sa dr. sc. Leopoldinom Dakić održala radionicu s učenicima Osnovne škole Eugen Kvaternik u Rakovici. Prilikom održavanja radionice učenici  su imali priliku poslušati prezentaciju o rakovima, njihovom razvoju, važnosti, kao i ugroženosti. Također, upoznali smo ih i sa vrstom raka koji nije naš zavičajni, već je invazivna strana vrsta, a riječ je o signalnom raku, te su mogli poslušati edukativni filma pod nazivom Račja priča“ o povijesti europskih slatkovodnih rakova i problema s kojima se suočavaju u svjetlu dugotrajnog iskorištavanja za ljudsku prehranu, onečišćenja i invazivnih stranih vrsta.

Nakon održanog predavanja učenici su imali priliku pogledati uživo potočnog raka te su pokazali izuzetnu zainteresiranost i znatiželju o rakovima.

Na kraju radionice dr. sc. Leopoldina Dakić podijelila je učenicima edukativnu slikovnicu po nazivom „Priča o Raku Jaquesu“ koju je izdala Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u okviru projekta „Kontrola populacija signalnog raka u rijekama Korani i Radonji“ na provedbi kojeg sudjeluju i djelatnici Javne ustanove Baraćeve špilje kao i druge ustanove i institucije.

Kroz edukaciju, inovacije i aktivno sudjelovanje već od najranije dobi možemo zajednički raditi na očuvanju zaštite prirode, bioraznolikosti i ekosustava, osiguravajući održivu budućnost za sve nas.

Fotografije terenskog istraživanja i održane radionice možete vidjeti u našoj fotogaleriji 😊

Foto: Slaven Vuković, Irena Tomičić

Prethodna objava
Dan zaštite prirode u RH – Potočni rak/
Sljedeća objava
EUROPSKI DAN MREŽE NATURA 2000/