Mikroklima 2020.-2021.

Recentni monitoring započet je na svim lokacijama u Gornjoj Baraćevoj špilji u svibnju 2020., a trajao je do kraja 2021. godine. Tijekom ovog monitoringa započeto je i mjerenje koncentracije CO2 na lokaciji oko 20 m prije kraja turističkog dijela staze. Radi praćenja eventualnog utjecaja posjetitelja na mjerene parametre, praćen je i broj posjetitelja u vrijeme sezone kada je špilja bila otvorena za posjetitelje. Podatke su bilježili vodiči na način da su upisali veličinu grupe (broj posjetitelja) i vrijeme odlaska grupe od info kioska što znači da je sama grupa u špilju ušla 10-15 minuta nakon zabilježenog vremena.

Nakon provedenog monitoringa može se zaključiti da špiljska mikroklima Gornje Baraćeve špilje ima tipične karakteristika mikroklime krškog podzemlja:

  • temperaturne amplitude smanjuju se s udaljenošću od ulaza
  • kašnjenje pojave godišnjih maksimuma i minimuma u odnosu na vanjsku temperaturu povećava se s udaljenošću od ulaza, a ukazuje na smanjenje utjecaja advekcijskog prijenosa topline u korist kondukcijskog (između zraka, sedimenata i stijena)
  • turističko posjećivanje ima mali utjecaj na trenutno povećanje temperature zraka na nekim postajama od maksimalno +0,7°C i to samo u dane s velikim brojem posjetitelja
  • Točne podatke o relativnoj vlažnosti zraka je zbog specifičnih uvjeta i tehničkih poteškoća teško točno ustanoviti, ali se procjenjuje da se ona kreće u rasponu vrijednosti od 85 do 100 %
  • koncentracija ugljikovog dioksida ima pravilni godišnji hod s pojavom maksimuma u ljetnom razdoblju koji se poklapa s porastom posjećivanja i manjim prozračivanjem špilje zbog strujanja zraka iz špilje prema površini te duljim razdobljem niskih vrijednosti u jesensko-zimskom razdoblju zbog smanjenje posjeta ili perioda bez posjeta, zatim promjenom cirkulacije zraka s površine prema unutrašnjosti, ali i smanjenjem biokemijske aktivnosti u pedološkom horizontu izvan vegetacijske sezone
  • utjecaj turističkih grupa na CO2 je evidentan jer s porastom broja posjetitelja dolazi do naglog porasta koncentracije CO2

 

Neosporno je da svako ulaženje u bilo koji speleološki objekt u većoj ili manjoj mjeri mijenja njegove mikroklimatske karakteristike, ali rezultati dobiveni u okviru redovnih monitoringa Gornje Baraćeve špilje ne ukazuju na značajni utjecaj posjećivanja na mikroklimatske karakteristike špilje.

 

Mikroklima Gornje Baraćeve špilje će se i dalje pratiti te u 2022. godini monitoring proširiti i na Donju Baraćevu špilju.