Izvještaj za 2017. godinu

Jedinica za zaštitu od zračenja

Predstojnica Jedinice: dr.sc. Gordana Marović

Voditelj poslova: dr.sc. Tomislav Bituh

Suradnici: Mak Avdić, mag. ing. kem. tehn., Jasminka Senčar, Marko Šoštarić, dipl.ing.

 

ZAKLJUČAK

Ispitivanje provedeno na lokaciji speleološkog objekta Baraćevih špilja, u Gornjoj Baraćevoj špilji tijekom 2017. godine pokazalo je prisutnost povišenih koncentracija aktivnosti radona, a time očekivane rezultate mjerenja ionizirajućeg zračenja. Vrijednosti koncentracija aktivnosti radona u rasponima su vrijednosti ostalih špilja u hrvatskoj i svijetu, i u tim količinama ne predstavljaju opasnost za zdravlje djelatnika i posjetitelja. Pronađene sezonske fluktuacije koncentracije radona uobičajene su zbog okolišnih uvjeta u špilji i izvan nje. Za detaljniju analizu i pouzdaniju procjenu izloženosti djelatnika špilje nužna su učestalija mjerenja na više lokacija unutar špilje. Opterećenost ljudi i prostora ionizirajućem zračenju trebalo bi u bliskoj budućnosti biti inkorporirano u novi pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu, a zahtijevat će sustavni monitoring objekata kao što su Baraćeve špilje.