Javnoj ustanovi Baraćeve špilje iz  Europskog kohezijskog fonda dodijeljeno je gotovo 20 milijuna kuna za posjetiteljski centar radnog naziva Kuća špilje.

Vrijednost investicije:  19.908.960,00 kn + pdv od čega bespovratna sredstva iznose 16.922.616,00 kn  (intenzitet potpore je 85%)

Potpisan je ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt „Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje“; sredstva iz fonda: KK.06.1.2.02.0016

Poziv: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.

O POSJETITELJSKOM CENTRU:

Kako će izgledati Kuća špilje?

Glavna atrakcijska i prihvatna točka projekta je centar za posjetitelje koji sadrži: prezentacijske/muzejske cjeline, speleološko-edukacijski centar s depoom i knjižnicom, polivalentnu multimedijalnu dvoranu, ugostiteljski prostor, uredski prostor, dječju igraonicu, suvenirnicu, garderobu te područje eksterijera s prezentacijskim punktovima i parkiralištem, površine ukupno 2000 m2.

Postavljeni ciljevi prilikom razvoja postava posjetiteljskog centra su unaprijediti infrastrukturu za posjetitelje te ostvariti jedinstvenu, inovativnu i atraktivnu prezentaciju kulturnih i prirodnih vrijednosti lokaliteta, omogućiti obilaske i posjetiteljima s posebnim potrebama, te stvoriti suvremenu infrastrukturu za održavanje raznovrsnih edukativnih i rekreativnih aktivnosti i srodnih dodanih vrijednosti.

Podrazumijeva se kroz projekt i upotreba suvremene tehnologije za kreiranje doživljaja i interpretaciju prirodne i kulturne baštine, što je vro velik korak pri dočaravanju doživljaja u suvremenom dobu. Uz to, ovaj projekt gradnje Kuće špilje poticati će i interes za kulturu i prirodu kod lokalnog stanovništva, te razvijati svijest o očuvanju prirode i važnosti održive interakcije čovjeka i prirode.

Ukopana ispod zemlje kao autentično predstavljanje prirode

Objekt je projektiran na način da svojim propozicijama odgovara lokalitetu koji predstavlja, te je iz tog razloga ukopan ispod zemlje. U objektu tematski i interpretacijski razlikuju se dvije veće cjeline – opće biološko – geomorfološke teme o lokalitetu koje su obrađene u prizemlju objekta, te svojevrsni “showroom”. Na taj način posjetitelj najprije percipira teme, educira se o pojmovima i osnovnim karakteristikama, a onda, spuštanjem u podzemlje centra, sve to ima priliku iskusiti kroz niz multimedijalnih prikaza, osjetilnih komora i sličnih efektnih eksponata.

IZJAVA RAVNATELJICE:

Upravo ovakvi projekti ostavljaju velik trag i konačno stavljaju u funkciju neke od naših najljepših i najvrjednijih resursa, a to je prirodna baština. Na nama koji upravljamo zaštićenim područjima je velika odgovornost da stavimo resurse u funkciju održivog razvoja i budemo generator novih radnih mjesta i gospodarske aktivnosti.

Veseli me da je naš projekt prepoznat kao veliki potencijal jer za našu zajednicu ovo je veliki iskorak i otvara nam niz novih mogućnosti za daljnji rast i razvoj. Jer mi to možemo i moramo. Samo nam treba prilika i vjetar u leđa.

Realizacijom projekta izravno će se doprinijeti porastu broja posjetitelja lokaliteta, edukaciji lokalnog stanovništva i posjetitelja o prirodnoj baštini te porastu turističke prepoznatljivosti općine Rakovica kao odredišta prirodne baštine. 

PARTNER

Partner na projektu nam je Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, a zajednički cilj nam je razviti zajedničke programe i sadržaje kojima ćemo utjecati na bolje upravljanje posjetiteljima na našem području.  Stvaranjem novih sadržaja posjetitelje ćemo disperzirati, i što je najvažnije, direktno stvoriti uvjete za produljenje boravka posjetitelja na kontinentalnim destinacijama.  Želim naglasiti kako će nam partner pomoći u financiranju provedbe projekta a suradnja između dva zaštićena područja je primjer sinergije u turizmu i uspješnog planiranja održivog razvoja.

Destinaciju čine svi sudionici, te ukoliko nema sinergije i koordinacije, nema ni kvalitetnog turističkog proizvoda. Ono što je najvažnije u cijeloj priči, motiv dolaska nije smještaj, nego upravo kvalitetan, raznolik i autentičan sadržaj. Jedinstveni parkovi i zaštićena područja Hrvatske naš su najvrjedniji resurs kojim trebamo odgovorno i ozbiljno upravljati.

Zadovoljstvo nam je što ćemo upravo ovim projektom napraviti prvi ozbiljan korak u ispunjenju zajedničkih ciljeva.

CILJEVI:

Osnovni cilj projekta  je održivo korištenje prirodne baštine značajnog krajobraza Baraćeve špilje s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju općine Rakovica i Karlovačke županije. Povezanost s ciljevima Poziva se očituje kroz:

  • Povećanje privlačnosti i povećanje broja posjetitelja ZK Baraćeve špilje razvojem posjetiteljske infrastrukture (centra za posjetitelje) i turističkih sadržaja (signalizacijskog sustava, ugostiteljskih i informativnih sadržaja za posjetitelje, razvoj komunalnih sadržaja te promotivnih aktivnosti za veću vidljivost značajnog krajobraza u javnosti)
  • Povećanje obrazovnog kapaciteta posjetitelja i zaposlenika JU Baraćeve špilje kroz a) uređenje speleološko-dokumentacijskog centra Baraćevih špilja unutar posjetiteljskog centra kao i razvoj sadržaja i korištenje multimedijalnih i interaktivnih rješenja unutar njega u svrhu educiranja posjetitelja; kroz b) educiranje zaposlenika JU Baraćeve špilje o upravljanju turističkom destinacijom te razvojem c) edukativnih materijala o Baraćevim špiljama namijenjenih posjetiteljima kako bi razvili svijest i stekli znanja o karakteristikama i važnosti koju ima ZK Baraćeve špilje u kategoriji zaštićene prirodne baštine Hrvatske.

                    Identificiranje potreba posjetitelja i razvoj modela za bolje upravljanje posjetiteljima i             kvalitetno provođenje vremena za posjećivanje kroz razvoj studijske dokumentacije, a s obzirom na a) blizinu Baraćevih špilja Nacionalnom parku Plitivička jezera6 b) dislociranost posjetiteljskih sadržaja unutar ZK Baraćeve špilje (centar za posjetitelje – izletište ispred Baraćeve Špilje – Gornja Baraćeva špilja).

PODATCI O PROJEKTU:

FOND: Konkurentnost i kohezija, oznaka: KK.06.1.2.02

NAZIV PROJEKTA: Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje

VRIJEDNOST PROJEKTA: 19.908.960,00 kn + PDV / bespovratna sredstva 16.922.616,00 kn  (intenzitet potpore  85%)

RAZDOBLJE PROVEDBE: 15.12.2016. – 15.04.2021. godine

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

PARTNER: JU NP Plitvička jezera

VODITELJ PROJEKTA: Tihana Oštrina

e-mail: ravnatelj@baraceve-spilje.hr

tel: 047 782 113

ASISTENT NA PROJEKTU: Danijela Marinić (Somnium d.o.o.)

e-mail: somnium.savjetovanje@gmail.com  

tel: 091 4232 535

PROVEDBENO TIJELO: SAFU- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Prethodna objava
Izletište Baraćeve špilje
Sljedeća objava
Postavljena vrata na Gornju Baraćevu špilju prema EUROBATS standardima