Aktivnosti na projektu Posjetiteljskog centra Kuća špilje za koji smo dobili sredstva iz fonda Konkurentnost i kohezija već su dosta poodmakli, trenutno radimo na izradi projektne dokumentacije i izradi stručne podloge za postav.

Nataša Cvitanović i Hrvoje Cvitanović, tim stručnjaka speleologa na projektu u nastavku nas uvode u teme koje će detaljno istražiti a kasnije prezentirati u Kući špilje:

Krško područje odnosno krajobraz Rakovice je bogato prirodnim podzemnim oblicima kao što su špilje, jame te izvorišta i ponori, a dobar dio njih su ljudi koristili u bližoj i daljnjoj prošlosti. Istraživanja i dokumentiranja rakovičkog podzemlja, od strane brojnih speleoloških društava i klubova traju već dugi niz godina.

Javna ustanova Baraćeve špilje je prepoznala značaj i vrijednosti bogatstava što krije podzemlje rakovičkog kraja te je svoj rad, temeljen na zaštiti vrijednosti, rad mnogih speleologa i znanstvenika koji su vršili istraživanja, odlučila objediniti  kroz projekt Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje te prezentirati vrijednosti područja u jedinstvenoj Kući špilje.

Djelatnici Javne ustanove te članovi SK Ursus spelaeus, SD Veles zajedno s dr. sc. Nevenom Bočićem izašli su na teren te odradili više različitih aktivnosti s ciljem prikupljanja dodatnih informacija vezanih za same objekte koji će do kraja 2021 godine biti prezentirani javnosti.

U sklopu redovitog monitoringa populacija šišmiša koji obitavaju u špiljama pod zaštitom Javne ustanove, djelatnici te iste ustanove su obišli i izvršili prebrojavanje šišmiša u Donjoj i Gornjoj Baraćevoj špilji te Dumenčića pećini.

U Gornjoj Baraćevoj špilji vršene su meteorološke izmjere odnosno uzimanje uzoraka vode te, mjerenje njene Ph vrijednosti i temperature zatim mjerenje postotka CO2 u špilji i skidanje podataka s ranije stavljenih datalogera.

U istoj špilji, točnije u kanalu nazvanom „Zmajevo ždrijelo“ uzeti su uzorci kostiju pleistocenske faune, kojom je ta špilja izuzetno bogata, a isti će biti dati na analizu C14 da bi se odredila starost te pobliže dobio vremenski period u kome su te životinje živjele na širem području Rakovice.

U Dumenčića pećini, pored monitoringa šišmiša, vršena su preliminarna arheološka istraživanja koja su pokazala, pomoću površinski pronađenih ulomaka srednjovjekovne keramike, da su i tu špilju ljudi koristili u određenom vremenu u prošlosti. Sami pronalazak keramike svrstao je špilju na listu arheoloških lokaliteta toga kraja.

Fotografski je dokumentiran njezin ulazni dio te dvorana i kanali.

Još jedan od značaja Dumenčića pećine treba naglasiti, naime ona je i u biospeleološkom svijetu poznata kao tipski lokalitet za dvije vrste kornjaša, kao i Donja Baraćeva špilja.

Prema dosad poznatim podacima, ovo područje je iznimno zanimljivo u svim aspektima i zbilja obećava bogatu i zanimljivu interpretaciju u budućem modernom centru. Veselimo se daljnjim istraživanja o čijim rezultatima ćemo vas obavještavati.

Tekst: Nataša Cvitanović

 

Dumenčića ulaz Foto: H.Cvitanović
Pleistocenski slojevi u Zmajevom ždrijelu                                Foto: H.Cvitanović
Završni dio Dumenčića pećine                            Foto: H.Cvitanović
Dr.sc. Kazimir Miculinić uzima uzorke za C14 Foto: H.Cvitanović
Dumenčića keramika srednji vijek Foto: H.Cvitanović
Led na ulaznom dijelu D. Baraćeve Foto: H.Cvitanović
Parapropus sericeus spp. sinuaticollis endem Baraćevih špilja        Foto: H.Cvitanović
Prethodna objava
BARAĆ FOREST TRAIL 2019
Sljedeća objava
Radno vrijeme u ožujku