ISTRAŽIVAČI U BARAĆEVIM ŠPILJAMA/PRAĆENJE MIKROKLIME

U suradnji sa sveučilišnim profesorima s PMF-a g. Nevenom Bočićem i g. Nenadom Buzjakom u Gornjoj i Donjoj Baraćevoj špilji od 2014. godine pratimo mikroklimatske uvjete. Cilj ovog istraživanja jest utvrditi osnovne mikroklimatske karakteristike ovih špilja te stvoriti polazišnu osnovu za daljnji detaljni mikroklimatski monitoring i praćenje eventualnog utjecaja posjetitelja na Gornju Baraćevu špilju. Uz to, ovi podaci vrlo su korisni u daljnjim istraživanja speleogeneze, uvjeta nastanka sigastih tvorevina, paleoklimatskih promjena i sl.

Zahvaljujući napretku tehnologije danas su na raspolaganju relativno jeftini i poprilično pouzdani mjerni instrumenti koji omogućuju kontinuirano praćenje mikroklimatskih parametara u krškom podzemlju. Njihovo je mjerenje bitno i u turistički uređenim  i u neuređenim speleološkim objektima kako bi se stekle nove znanstvene spoznaje u cilju njihovog upoznavanja te kvalitetnog korištenja i zaštite objekata. Mikroklima podzemlja izuzetno je bitan abiotički čimbenik osjetljivih krških podzemnih ekosustava. Geolozima, geomorfolozima i hidrolozima njeno poznavanje može pomoći u razumijevanju fizičko-kemijskih procesa koji oblikuju krško podzemlje kako u dalekoj prošlosti, tako i danas (Buzjak 2008, Buzjak i sur. 2010). Zahvaljujući stabilnim uvjetima, među ostalim bitnim čimbenicima, u špiljama i jamama su se očuvali tragovi davno izumrlih organizama i naših predaka u vidu materijalnih i kulturnih ostataka. Razvojem speleo turizma i uočavanjem negativnih posljedica boravka velikog broja ljudi u skučenim podzemnim prostorima javila se potreba za mikroklimatskim istraživanjima kako bi se spriječilo propadanja prirodne i kulturne baštine (Freitas i Littlejohn 1987). Razvoj tehnike doveo je do pojave sve boljih (preciznijih i samostalnijih) i sve jeftinijih mjernih instrumenata koji omogućuju sve preciznija i sve dulja kontinuirana mjerenja temperature, vlažnosti, strujanja i kemijskog sastava zraka.

U okviru istraživanja u Gornjoj i Donjoj Baraćevoj špilji mjere se dva temeljna mikroklimatska parametra: temperatura (T) i relativna vlažnost zraka (RH). To su svakako najreprezentativniji i najčešće mjerni parametri pri istraživanju mikroklime speleoloških objekata. Mjerenje se vrši memorijskim termohigrografom (logerom) HOBO U23 Pro v2. Instrument je opremljen senzorima za mjerenje temperature i relativne vlažnosti zraka te memorijom za pohranu podataka.  Sva mjerenja vrše se na svaki puni sat te se pohranjuju u logeru. Očitane i pohranjene vrijednosti se svakih nekoliko mjeseci prebace i obrade na računalu.

Obrađeni rezultati za razdoblje 2014-2017 daju sjedeće rezultate:

Prosječna izmjerena temperatura zraka Donje i Gornje Baraćeve špilje na mjernim postajama iznosi kako slijedi:

Donja Baraćeva špilja BARD-1 9,82°C; BARD-2 10,78°C;

Gornja Baraćeva špilja BARG-1 9,69°C, BARG-2 10,66°C

Prosječna izmjerena relativna vlažnost zraka Donje i Gornje Baraćeve špilje na mjernim postajama iznosi gotovo 100% (izraženo na dvije decimale). Navedene prosječne vrijednosti te krivulje hoda temperature zraka i relativne vlažnosti zraka upućuju da se radi o tipičnim špiljskim uvjetima s, općenito, malim oscilacijama koji najviše ovise o sezonskim, a najmanje o dnevnim kretanjima vanjskih vrijednosti. Zabilježene su neke specifičnosti u odnosu vrijednosti vanjskih i unutarnjih temperatura zraka koje valja dodatno istražiti.

U nastavku donosimo vam par fotografija naših istraživača od prošlog tjedna na redovitom terenskom radu pri kojemu vrše očitavanje podataka sa instrumenata.

Foto: Slaven Vuković
Foto: Slaven Vuković
Prethodna objava
Objavili smo natječaj za sezonu 2019.
Sljedeća objava
Gornja Baraćeva špilja