MIKROKLIMATSKA OBILJEŽJA BARAĆEVIH ŠPILJA U RAZDOBLJU 2014.-2016.

Baraćeve špilje obuhvaćaju kompleks od četiri špilje (Gornja, Donja i Nova Baraćeva špilje te izvor Baraćevac). Gornja Baraćeva špilja jedina je uređena za posjećivanje, a otvorena je od ožujka do listopada. To nameće potrebu za poznavanjem te stalnim monitoringom mikroklimatskih parametara, koji za Javnu ustanovu provodi Prirodoslovno-matematički fakultet (pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Nevena Bočića i prof. dr. sc. Nenada Buzjaka).

Mjerenja osnovnih parametara (temperature i relativne vlažnosti zraka) započela su u siječnju 2014. godine i, s prekidima zbog problema u radu mjernih instrumenata, trajala do travnja 2016. godine. Provodila su se na dvije lokacije u turističkom dijelu Gornje Baraćeve špilje. Radi usporedbe sa sličnim uvjetima ista su se mjerenja provodila na dvije lokacije unutar Donje Baraćeve špilje. Također, radi usporedbe su u približno istim razdobljima mjereni su isti parametri van speleoloških objekata, u neposrednoj okolici ulaza u Gornju Baraćevu špilju. Nakon provedenog istraživanja, zaključeno je sljedeće:

– prosječna izmjerena temperatura zraka Donje i Gornje Baraćeve špilje na mjernim

postajama iznosi:

BARD-1 (Donja Baraćeva špilja, bliže ulazu) 9,82 °C;

BARD-2 (Donja Baraćeva špilja) 10,78 °C;

BARG-1 (Gornja Baraćeva špilja, bliže ulazu) 9,69 °C,

BARG-2 (Gornja Baraćeva špilja) 10,66 °C

– prosječna izmjerena relativna vlažnost zraka Donje i Gornje Baraćeve špilje na mjernim postajama iznosi gotovo 100 %

– navedene prosječne vrijednosti te krivulje hoda temperature zraka i relativne vlažnosti

zraka upućuju da se radi o tipičnim špiljskim uvjetima s, općenito, malim oscilacijama, koji najviše ovise o sezonskim, a najmanje o dnevnim kretanjima vanjskih vrijednosti

– zabilježene su neke specifičnosti u odnosu vrijednosti vanjskih i unutarnjih temperatura zraka koje valja dodatno istražiti.