Istraživanje flore i vegetacije nastavljeno je i 2021. godine. Fokus je bio na dio Značajnog krajobraza koji nije bio obuhvaćen prošlogodišnjim istraživanjima te je detaljnije obrađen dio na kojem se nalaze vlažni travnjaci i šaševi.

Vlažna staništa danas su vrlo ugrožena zbog isušivanja i onečišćenja te pretvaranja u obradive površine, a ona su na ovom području još dobro uščuvana. Kada se pogleda njihov udio u ukupnoj površini Značajnog krajobraza, on je relativno mali, ali zajedno s vlažnim livadama čini jedan vrlo značajni kompleks izvan šumskog staništa na području Krajobraza. Tijekom istraživanja fotografirane su biljke i staništa, a dio biljaka je zbog determinacije i kao referentni materijal pohranjen u Herbarijsku zbirku Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Vlažna livada u Značajnom krajobrazu

Osim endema zabilježenih proteklim istraživanjima, valja spomenuti:

- 1 kritično ugroženu svojtu (kojoj prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi): Eleocharis uniglumis - jednopljevični sitak

- 3 ugrožene svojte (vrlo visok rizik od nestajanja na prirodnim staništima): Ophrys apifera - pčelina kokica, Carex flava agg. – žuti i tamnozeleni šaševi i Dactylorhiza incarnata - kukuljičasta kukavica

- 29 strogo zaštićenih svojti: Callitriche sp. – žabovlatka, Cardamine waldsteinii - trolisna režuha, Cardaminopsis halleri - Hallerova gušarka, Carex depauperata - trbušasti šaš, Carex flava agg. – žuti i tamnozeleni šaševi, Carex panicea - prosasti šaš, Carex riparia - obalni šaš, Carex vesicaria - mjehurasti šaš, Cephalanthera damasonium - bijela naglavica, Dactylorhiza incarnata - kukuljičasta kukavica, Dianthus armeria - čuperkasti karanfil, Dianthus giganteus ssp. croaticus - hrvatski karanfil, Eleocharis uniglumis - jednopljevični sitak, Epipactis sp. - kruščika, Glyceria fluitans - plivajuća pirevina, Glyceria plicata - naborana pirevina, Iris germanica - germanska perunika, Iris graminea - uskolisna perunika, Iris pseudacorus - žuta perunika, Neottia nidus-avis - šumska kokoška, Ophrys apifera - pčelina kokica, Orchis laxiflora - rahlocvjetni kaćun, Orchis morio - mali kaćun, Orchis tridentata - trozubi kaćun, Orchis ustulata - crnocrveni kaćun, Platanthera bifolia - mirisavi dvolist, Polystichum x illyricum – papratnjača i Rorippa lippizensis - dragušac raznolistni.

 

Invazivne vrste, od kojih su najraširenije velika zlatnica i jednogodišnja krasolika, zasad ne predstavljaju prijetnju.

Orchis tridentata - trozubi kaćun
Carex vesicaria L . - mjehurasti šaš
Dianthus giganteus ssp. croaticus - hrvatski karanfil
Dianthus giganteus ssp. croaticus - hrvatski karanfil
Eleocharis uniglumis - jednopljevični sitak
Eleocharis uniglumis - jednopljevični sitak
Polystichum x illyricum - papratnjača