TIHANA OŠTRINA
struč. spec. oec.
Ravnateljica
MARTINA ROSANDIĆ
mag. geogr.
Stručni savjetnik za planiranje i upravljanje zaštićenim područjem
MARIJA JANDRIĆ
bacc. admin. publ.
Stručni suradnik za pravne i opće poslove
FILIP ŠPEHAR
Edukator
BARBARA VUKOVIĆ
Stručni vodič
MARINA MAGDIĆ
mag. oec.
Voditeljica odjela promocije i posjećivanja
ANAMARIJA BIĆANIĆ
bacc. oec.
Voditeljica odjela zajedničkih poslova
IVA MAGDIĆ
Stručni vodič
ANTE MLAĐEN
Stručni vodič
SNJEŽANA CRNKOVIĆ
Spremačica
SLAVEN VUKOVIĆ
bacc. ing. agr.
Voditelj odjela nadzora i održavanja zaštićenih područja - glavni čuvar prirode
IVANA HODAK
univ. bacc. oec.
Stručni suradnik za promociju i prodaju
ANDRIJA PAVLIĆ
Edukator
KRISTINA MAJETIĆ
Stručni vodič