Baraćeve Špilje

BARAĆEVE ŠPILJE • BARAC CAVES • BARAĆ

Language bar

cro baraceve spilje eng baraceve spilje germ baraceve spilje ita baraceve spilje

HÖHLE

• Značajni Krajobraz

BARAĆEVE ŠPILJE – trajno zaštićene u kategoriji ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

Baraćeve špilje dobile su još jednu potvrdu iznimne vrijednosti! Na 21. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održane 29. ožujka 2016. godine u Karlovcu, lokalitet Baraćeve špilje proglašen je trajno zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz. Ovo priznanje od velikog je značaja kako za nas, tako i za lokalnu zajednicu. Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali u našim nastojanjima da Baraćeve špilje dobiju zasluženi status zaštite!

Nekoliko podataka o zaštićenom području:

Obuhvaća površinu od 5,19 km2 te predstavlja prvo i zasad jedino zaštićeno područje u općini Rakovica. Prostire se kroz tri naselja : Nova Kršlja, Stara Kršlja i Grabovac Drežnički. Zbog geografskog položaja, klimatskih prilika te duge povijesti čovjekovog utjecaja ovaj je prostor bogat geospeleološkim, geomorfološkim, paleontološkim, biološkim i krajobraznim vrijedostima. Cilj zaštite je očuvati geomorfološke i geospeleološke vrijednosti krškog područja, mozaični krajobraz prirodnih i doprirodnih staništa kao i s njime povezanu bioraznolikost. Vrednovanjem je utvrđeno da su na području značajnog krajobraza Baraćeve špilje razvijeni raznoliki reljefni tipovi i oblici sa prevladavajućim krškim reljefom. Podzemno se prostiru speleološki objekti sa sigama, pleistocenskim fosilnim ostacima i endemskom špiljskom faunom te arheološkim nalazima. Cijelo područje uključuje rijetke i ugrožene tipove staništa te uz njih vezane ugrožene i strogo zaštićene vrste.

Završili smo projekt koji je trajao dugi niz godina, a pred nama su novi ciljevi.

Očuvana priroda jedan je od najvećih resursa naše zemlje i naša velika prednost, a ujedno i odgovornost da taj vrijedan resurs stavimo u funkciju održivog razvoja!