Baraćeve Špilje

BARAĆEVE ŠPILJE • BARAĆ CAVES • BARAĆ

Language bar

cro baraceve spilje eng baraceve spilje germ baraceve spilje ita baraceve spilje

HÖHLE

• About Us

Public institute of Rakovica

This public institute for protected area management for the area of Rakovica Municipality was founded in accordance with the provisions of the Nature Protection Act, through the initiative of the Municipal Council of Rakovica Municipality to protect, maintain, preserve, promote and use the protected natural resources in the area of Rakovica Municipality.

The Institute was registered with the Commercial Court of Karlovac by virtue of the Deed of Incorporation, as a non-profit organization owned by the founder.

The scope of activities of the Institute is regulated by law, Incorporation Deed, By-laws of the Institute and other documents passed by the Institute in accordance with law.

The Institute is managed by the Management Board in accordance with law. According to the resolutions of the Management Board, the Institute is managed by the Director who, together with the representatives of the Municipality, coordinates the overall work within the scope of natural protection in the area of Rakovica Municipality.

Osnovna djelatnost Javne ustanove Rakovica je zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti te:

  • nadzor nad provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode na području kojim upravlja
  • predlaganje proglašenja zaštite izuzetno vrijednih prirodnih područja

Preventivno zaštićeno područje kojim ustanova upravlja:

Naziv područja: Baraćeve špilje
Kategorija zaštite: Značajni krajobraz
Površina: 12,93 ha
Županija:   Karlovačka županija
Općina:   Rakovica

Gornja Baraćeva špilja – uređena i otvorena za posjetitelje

Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica, u sklopu svog programa zaštite, pristupila je revitalizaciji Gornje Baraćeve špilje, te je ista uređena i otvorena za posjetitelje 2004. godine. Danas općina Rakovica ostvaruje najveći prihod od turizma u cijeloj Karlovačkoj županiji, a Baraćeve špilje postale su zaštitni znak Općine. Preventivna zaštita u kategoriji značajnog krajobraza osigurat će očuvanje prirodnih, kulturno-povijesnih i estetskih vrijednosti područja, te pridonijeti njegovoj promidžbi i otvoriti nove mogućnosti edukacijskog i turističkog korištenja ovoga prostora.

Opis područja

Preventivno zaštićeno područje predviđeno za trajnu zaštitu nalazi se u Karlovačkoj županiji, u istočnom dijelu općine Rakovica, na području Baraćeve brine oko 6 km istočno od mjesta Rakovica i oko 500m zapadno od centra sela Nova Kršlja. Na sjevernim padinama Baraćevih brina nalaze se tri špilje: Gornja (Velika) Baraćeva špilja, Donja (Mala) Baraćeva špilja i Nova Baraćeva špilja. U podnožju Baraćeve brine izvire potok Baraćevac, u koji se nakon dvadesetak metara toka ulijeva potok Suvaja te zajedno s njim čini Kršlju. Izvor potoka Baraćevac speleoronilački je istražen, te je utvrđeno da se također radi o špilji Zaštita u kategoriji značajnog krajobraza osigurat će očuvanje prirodnih, kulturno-povijesnih i estetskih vrijednosti područja, te pridonijeti njegovoj promidžbi i otvoriti nove mogućnosti edukacijskog i turističkog korištenja ovoga prostora

Tablica 1. Koordinate orijentacijskih točaka granice značajnog krajobraza

T1 44° 59' 7.89'' N 15° 43' 32.85'' E
T2 44° 59' 6.24'' N 15° 43' 39.56'' E
T3 44° 59' 7.05'' N 15° 43' 40.39' E
T4 44° 59' 7.45'' N 15° 43' 41.46'' E
T5 44° 59' 6.72'' N 15° 43' 42.38'' E
T6 44° 59' 5.70'' N 15° 43' 42.55'' E
T7 44° 58' 59.41" N 15° 43' 53.67" E
T8 44° 59' 0.35" N 15° 43' 50.85" E
T9 44° 59' 0.55" N 15° 43' 49.46" E
T10 44° 58' 59.44" N 15° 43' 49.26" E
T11 44° 59' 0.57" N 15° 43' 43.99" E
T12 44° 59' 1.26" N 15° 43' 42.75" E
T13 44° 59' 1.42" N 15° 43' 40.48" E
T14 44° 59' 1.12" N 15° 43' 40.24" E
T15 44° 59' 1.67" N 15° 43' 38.11" E
T16 44° 59' 1.92" N 15° 43' 37.74" E
T17 44° 59' 2.28" N 15° 43' 37.48" E
T18 44° 59' 2.91" N 15° 43' 36.50" E
T19 44° 59' 2.99" N 15° 43' 32.90" E

Stručno obrazloženje za preventivnu zaštitu izrađeno je na temelju terenskih obilazaka djelatnika Državnog zavoda za zaštitu prirode, Elaborata o biospeleologiji (DDISKF, 2004.), Elaborata zaštitnog arheološkog istraživanja (Arheološki muzej u Zagrebu, 2004.), Preliminarnog geološko-geomorfološkog osvrta (Bočić, 2004.) te Elaborata o opravdanosti proglašenja Baraćevih špilja u Novoj Kršlji zaštićenim dijelom prirode (Karlovačka županija, Zavod za prostorno uređenje, 1999.)

Stručna podloga za trajnu zaštitu područja je u tijeku izrade a proglašenje područja trajno zaštićenim planira se do kraja 2012. godine