Baraćeve Špilje

BARAĆEVE ŠPILJE • BARAĆ CAVES • BARAĆ

Sprache

cro baraceve spilje eng baraceve spilje germ baraceve spilje ita baraceve spilje

HÖHLE

• Über Uns

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNG RAKOVICA

Die öffentliche Einrichtung für Verwaltung von geschützten Naturschönheiten auf dem Gebiet der Gemeinde Rakovica wurde in Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes über Umweltschutz auf Initiative des Gemeinderates von Rakovica zwecks Schutz, Instandhaltung, Erhaltung, Werbung und Nutzung von unter Schutz stehenden Naturschönheiten auf dem Gebiet der Gemeinde Rakovica errichtet.

Mit der Gründungserklärung wurde die Einrichtung bei dem Handelsgericht in Karlovac als eine gemeinnützige Organisation im Eigentum des Gründers registriert.

Die Tätigkeit der Einrichtung wird durch gesetzliche Vorschriften, Gründungserklärung, Satzung und andere von der Einrichtung auf Grund gesetzlicher Vorschriften erlassenen Akten geregelt.

Die Einrichtung wird von dem Verwaltungsrat in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften geleitet. Gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrates ist der Leiter für die Einrichtung verantwortlich. In Zusammenarbeit mit der Vertretung der Gemeinde wird die gesamte Tätigkeit im Rahmen des Naturschutzes auf dem Gebiet der Gemeinde Rakovica koordiniert.

Osnovna djelatnost Javne ustanove Rakovica je zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti te:

  • nadzor nad provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode na području kojim upravlja
  • predlaganje proglašenja zaštite izuzetno vrijednih prirodnih područja

Preventivno zaštićeno područje kojim ustanova upravlja:

Naziv područja: Baraćeve špilje
Kategorija zaštite: Značajni krajobraz
Površina: 12,93 ha
Županija:   Karlovačka županija
Općina:   Rakovica

Gornja Baraćeva špilja – uređena i otvorena za posjetitelje

Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica, u sklopu svog programa zaštite, pristupila je revitalizaciji Gornje Baraćeve špilje, te je ista uređena i otvorena za posjetitelje 2004. godine. Danas općina Rakovica ostvaruje najveći prihod od turizma u cijeloj Karlovačkoj županiji, a Baraćeve špilje postale su zaštitni znak Općine. Preventivna zaštita u kategoriji značajnog krajobraza osigurat će očuvanje prirodnih, kulturno-povijesnih i estetskih vrijednosti područja, te pridonijeti njegovoj promidžbi i otvoriti nove mogućnosti edukacijskog i turističkog korištenja ovoga prostora.

Opis područja

Preventivno zaštićeno područje predviđeno za trajnu zaštitu nalazi se u Karlovačkoj županiji, u istočnom dijelu općine Rakovica, na području Baraćeve brine oko 6 km istočno od mjesta Rakovica i oko 500m zapadno od centra sela Nova Kršlja. Na sjevernim padinama Baraćevih brina nalaze se tri špilje: Gornja (Velika) Baraćeva špilja, Donja (Mala) Baraćeva špilja i Nova Baraćeva špilja. U podnožju Baraćeve brine izvire potok Baraćevac, u koji se nakon dvadesetak metara toka ulijeva potok Suvaja te zajedno s njim čini Kršlju. Izvor potoka Baraćevac speleoronilački je istražen, te je utvrđeno da se također radi o špilji Zaštita u kategoriji značajnog krajobraza osigurat će očuvanje prirodnih, kulturno-povijesnih i estetskih vrijednosti područja, te pridonijeti njegovoj promidžbi i otvoriti nove mogućnosti edukacijskog i turističkog korištenja ovoga prostora

Tablica 1. Koordinate orijentacijskih točaka granice značajnog krajobraza

T1 44° 59' 7.89'' N 15° 43' 32.85'' E
T2 44° 59' 6.24'' N 15° 43' 39.56'' E
T3 44° 59' 7.05'' N 15° 43' 40.39' E
T4 44° 59' 7.45'' N 15° 43' 41.46'' E
T5 44° 59' 6.72'' N 15° 43' 42.38'' E
T6 44° 59' 5.70'' N 15° 43' 42.55'' E
T7 44° 58' 59.41" N 15° 43' 53.67" E
T8 44° 59' 0.35" N 15° 43' 50.85" E
T9 44° 59' 0.55" N 15° 43' 49.46" E
T10 44° 58' 59.44" N 15° 43' 49.26" E
T11 44° 59' 0.57" N 15° 43' 43.99" E
T12 44° 59' 1.26" N 15° 43' 42.75" E
T13 44° 59' 1.42" N 15° 43' 40.48" E
T14 44° 59' 1.12" N 15° 43' 40.24" E
T15 44° 59' 1.67" N 15° 43' 38.11" E
T16 44° 59' 1.92" N 15° 43' 37.74" E
T17 44° 59' 2.28" N 15° 43' 37.48" E
T18 44° 59' 2.91" N 15° 43' 36.50" E
T19 44° 59' 2.99" N 15° 43' 32.90" E

Stručno obrazloženje za preventivnu zaštitu izrađeno je na temelju terenskih obilazaka djelatnika Državnog zavoda za zaštitu prirode, Elaborata o biospeleologiji (DDISKF, 2004.), Elaborata zaštitnog arheološkog istraživanja (Arheološki muzej u Zagrebu, 2004.), Preliminarnog geološko-geomorfološkog osvrta (Bočić, 2004.) te Elaborata o opravdanosti proglašenja Baraćevih špilja u Novoj Kršlji zaštićenim dijelom prirode (Karlovačka županija, Zavod za prostorno uređenje, 1999.)

Stručna podloga za trajnu zaštitu područja je u tijeku izrade a proglašenje područja trajno zaštićenim planira se do kraja 2012. godine